Attivitajiet, Festa 2017, Merchandise

Avviż: Marchandise tal-Festa

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tavża li wara domanda popolari reġgħat għanda merchandise għal żmien il-festa. Afarijiet bħal mini number plates, u cds bil-kant (€10) fost oħrajn jistgħu jiġu akkwistati mil-każin mil-lejla.  

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji, Merchandise

CD tal-Marċi bil-Kant

Għal darba oħra l-Kummissjoni Żgħażagħ ser tniedhi CD tal-Marċi bil-kant għal-Festa. Tista takkwista dan is-CD min nhar is-Sibt 13 ta' Awwissu mil-bottegin tas-Soċjeta' għal donazzjoni ta 10 Euro.   https://www.youtube.com/watch?v=rVA5MqEilcE  

Aħbarijiet, Festa 2015, Merchandise

Bnadar Kommemorattivi

F'għeluq l-450 sena mir-rebħ tal-Assedju il-kbir, li għandhu rabta kbira mal-Vittorja u in-Naxxar, il-Kummissjoni Żgħażagħ ħarġet sett limitat ħafna ta bnadar kommemorattivi bil-pitturi mill-isbaħ tal-Assedju il-Kbir li tiposedi is-soċjeta. Dawn ser ikunu għal-bejgħ illum mis-19:00 il-quddiem mil-bottegin tas-soċjeta. Infakkru li dawn huwa sett limitat ħafna u ser jinbiegħu fuq bażi ta first come first served. 

Aħbarijiet, Merchandise

Kalendarju 2015

Il-kalendarju 2015 issa jista jigi akkwistat kemm mill-bottegin tas-socjeta jew mil-wirja tal-presepji u bambini fl'istess binja tas-socjeta. Kull donazzjoni tkun apprezata.

25 Sena Banda, Aħbarijiet, Festa 2014, Merchandise

Inselmulek f’Jum Twelidek

"Inselmulek f'Jum Twelidek" huwa l'album il-ġdid tal-Banda Vittorja f'għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Dan l'album fih xejn inqas min 15 -il innu proċessjonali u innijiet oħra idedikati kollha lil sidtna u padruna tagħna Marija Bambina. Din il-ġabra ta' Innijiet hija għal-qalb ħafna is-soċjeta b'hekk ma setax jonqos li issir dan l'album, b'hekk ħolma oħra setghħet… Continue reading Inselmulek f’Jum Twelidek

Aħbarijiet, Festa 2014, Merchandise

Flokkijiet tal- Festa 2014

Flokkijiet tal-Festa 2014  ser ikun u ghal bejgh mis- 6:30 tal-lejla ghal prezz ta 8Euro. In-numru ta flokkijiet huwa limitat, ghaldaqstant inhegghu lil minn jixtieq jixtri wiehed biex jaghmel dan kemm jista jkun malajr.

25 Sena Banda, Aħbarijiet, Merchandise

Mugs Kommemorattivi

Bħala parti mill- memorabilia biex jitfakkru l-festi tal-25 sena mit-twaqqif tal-banda, il-Kummissjoni Banda ser toħroġ sett limitat ta Mugs bl'arma tas-soċjeta' kif ukoll bl'arma tal-25 Sena. Dawn il-mugs ser ikunu għal-bejgħ mill-każin u l-prezz tagħhom huwa ta 10 Euro, fejn il-qligħ tagħhom ser imur għas-soċjeta' tagħna. Għaldaqstant inħeġġu lill-kull partitarju kif ukoll il-kolleturi biex jordnaw… Continue reading Mugs Kommemorattivi