Easter Monday Concert

Illejla, is-Sala “Anthony Catania” kienet qed tilqa il-futur tal-banda taghna. Futur li jidher li ha jkun wiehed mill-isbah hekk kif il-fuq min 20 allievi u bandist li hargu fdawn l-ahhar 3 snin, inghaqdu bhal Junior Band biex taht id-direzzjoni tal- Assistent Surmast Christine Dimech daqqew siltiet muzikali ferrieha.

Uhud min dawn daqqew bhala solista mal-pjanista Lara Scerri filwaqt li Graziella Vella iderigiet uhud min dawn il-muzicisti bill-inghaqdu u ifirmaw clarinet  ensemble.

Kien ta ingoragiment kbir kemm ghal partecipanti kif ukoll ghal dawk prezenti biex waqt dan l-concert ikunu jistghu jaraw futur mill-isbah kemm ghal dawn l-allievi kif ukoll ghas-socjeta.

Il-president tas-socjeta’, l- Ono. Micheal Farrugia, tkellem ukoll waqt din l-okkazzjoni u irringrazzja lill genituri u lill-partecipanti u tkellem dwar l-importanza tal-muzika u attivitajiet extra-kurikulari li dawn iz-zaghzagh importanti li jaghmlu imma minghajr ma jitraskuraw l-istudji u lil-familja.

 

 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top