Easter Monday Concert

Ghal sena ohra, il-Kummissjoni Banda u l-iSkola tal-Muzika George Vella qed torganizza Jum l-allievi, bid-differenza li din is-sena ser issir l-ghada tal-Ghid il-kbir. The Easter Monday Concert, huwa program muzikali li fih jiehdu sehem l-allievi u whud mil-bandisti li ilhom inqas min 4 snin li hargu mal-banda. B’akkumpanjament tal-pjanista Lara Scerri bil-Junior Band taht id-direzzjoni ta Christine Dimech, il-program muzikali huwa wiehed li joffri kuragg u impenn ghaz-zghazagh bandisti taghna.

Ghal daqstant niltaqghu nhar  it-Tnejn 28ta’ Marzu, 2016, fis-18:30 gewwa is-sala “Anthony Catania”.

Dhul huwa b’xejn!

Easter Monday.jpg

 

 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top