Festa 2013: Publikazzjoni u tqassim tal- ktieb tal- Festa

Bhal ta kul sena, is-socjeta tnidhi il-publikazzjoni ta ktieb informattiv tal-festa. Din is-sena il- ktieb, li fih 180 pagna issib informazzjoni dwar l’ attivitajiet li s-socjeta ser tkun qed taghmel waqt il- festa, program tan-nar min shabna id- dilletanti tan-nar, messaggi u awguri min diversi personalitajiet u kummissjonijiet fi hdan is-soceta kif ukoll artikli interessanti dwar l’istorja tan-naxxar, fost ohrajn.

image

Din il-publikazzjoni ser tkun qed tigi imqasma min membri tal kumitat u kumissjonijiet u helpers tas-socjeta, dar-dar min ghada, il-Hamis 22 t’ Awwissu.

Inhegukhom takwistghu il-kopja taghkhom li hija b’xejn imma donazzjoni tigi apprezata u ta ghajnuna kbira lis-socjeta.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top