Festa Tfal – Festa 2016

Festa Tfal ser tigi organizzata ghal-ewwel darba din is-sena, u ser tkun tikonsisti min Purcissjoni mil-kappella ta Santa Lucija sal-Kazin bis-sehem tal-banda Vittorja, nhar il-Hamis 1 ta’ Settembru u tibda fil-5:15pm. Wara, ghal habta tas -6:45, it-tfal ikollhom Festin b’divertiment, ikel, rigali u hafna aktar sorprizi.

Dan kollhu ghal prezz ta €8 u biljetti jistghu jinkisbu mill bottegin tas-socjeta Jew minghand Mark Azzopardi 99030987 Jew minghand Marica Borg fuq 99844302.
Ta min isehemmi li l-poster gie idisnjat min fuq tpingijiet li saru waqt kompetizzjoni li saret fi skola sajf minn Faye Cassar Corser u Desirée Degiorgio Agius.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top