#festabanda

​Mass Band Concert – Jasal fi tmiemu #festabanda b’kuncert Fil-bini tal-Agenzija Zghazagh Santa Venera bejn l-4 socjetajiet Mużikali li huma l-Ghaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar, is-Societa Filarmonica La Vittoria tal-Mellieha, is-Soċjetà Mużikali Santa Katerina tax-Zurrieq u s-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan. Jidderiegu l-Mass Band is-surmastrijiet rispettivi Ta’s-Socjetajiet jigifieri Mro Roderick Bugeja, Mro Joseph Vella, Mro Josef Grech u Mro Dominic Darmanin. Dhul b’xejn 
Dan il-progett twettaq bil-ghajnuna finanzjarja tal-Agenzija Zghazagh u l-Għaqda Kazini tal-Banda

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top