Ftuh tal-Wirja Divinity

Il-bierah, 13 ta Dicembr sar il-Ftuh tal-Wirja tal-presepji bl-isem ta Divinity. Il-Wirja hija komposta minn diversi presepji ta diversi artisti kemm dawk emergenti kif ukoll dawk stabiliti. Il-Wirja nfethet mis-Sindku tan-Naxxar Annemarie Muscat Fenech Adami, u imbierka minn Fr. Richard Borg. Waqt din l-attivita sar ukoll riceviment ghal membri fejn tkellmu il-President tas-Socjet, l-Ono. Dr. Michael Farrugia u s-Segretarju Generali s-Sur Mark Mangani.

Il-wirja tibqa miftuha sal-Epifanija u l-ħinijiet tal-ftuħ huma:

Mit-Tnejn Sas-Sibt: mill-5.30PM sad- 9.30PM

Ħdud u Festi:  mill-10.00AM sa 12.0PM u mill-5.30PM sad-9.00pm

Ritratti ta Christian Bianchi

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top