Ftuh tal-Wirja ta Vari

Il-bierah gewwa is-sala “8 ta’ Settembru” saret il-ftuh ufficjali tal-Wirja ta Statwi esebizzjonali li ser tkun qed titgawda matul dan iz-zmien imqaddes.  Dawn l-istatwi huwa xogħol mil-isbaħ tal-artist Għawdxi, Joe Cutajar Zahra. Din il-wirja li hija mtellgħa mid-dilettant tal-vari is-Sur David Buttigieg, magħruf bħala “ta’ San Ġwann”.

Il-Wirja get miftuha mil-president tas-Socjeta  l-Onorevoli Dr. Michael Farrugia, u imbierka mil-Arcipriet tan-Naxxar Fr. David Gauci.

Ta min jghid, li waqt din l-attivita gie iprezentat xoghol iehor, dak ta faccata gdida li ser tizanzan propju f’jum il-Gimgha l-Kbira. Dan it-tizjien xoghol tal artist Johnny Muscat, huwa wiehed mill-isbah u zgur li ser ikun ta attrazjoni ghal dawk id-delletanti kollha li ser jigu izuru lil rahalna propju f’dan il-Jum.

Il-wirja giet imtelgha bl-ghajnuna ta E. Theuma Co. Ltd.

image
Wahda mil-vari artistici li qed jigu ezebiti fis-socjeta.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top