9 thoughts on “Guestbook”

  1. Prosit tal format il gdid tal website :) VIVA L GHAQDA MUZIKALI VITTORJA!

  2. Festa ohra vicin taghna, ejja ha niehdu pjacir flimkien u nur x’nafu namlu ahna il-Vittorjani Naxxarin.. Flimkien nitsaw nergaw namlu festa ohra ta Success, Festa ikbar minn kull Sena, li f’din is-sena qed nicelebraw il-25 Sena Anniversarju. niehdu s’hemm f’kull attivita u nejnu kif nistaw lil Kazin biex b’hekk inkomplu inqawwu u insebhu l-Ghaqda taghna. Viva Marija Bambina u Viva l-Ghaqda li Igib Isimha!!!

  3. Prosit tassew, sit sabiħ ħafna u b’ħafna tagħrif aċċessibbli.
    Joe Borg, Segretarju, l-Akkademja tal-Malti

Leave a Reply