9 thoughts on “Guestbook”

  1. Festa ohra vicin taghna, ejja ha niehdu pjacir flimkien u nur x’nafu namlu ahna il-Vittorjani Naxxarin.. Flimkien nitsaw nergaw namlu festa ohra ta Success, Festa ikbar minn kull Sena, li f’din is-sena qed nicelebraw il-25 Sena Anniversarju. niehdu s’hemm f’kull attivita u nejnu kif nistaw lil Kazin biex b’hekk inkomplu inqawwu u insebhu l-Ghaqda taghna. Viva Marija Bambina u Viva l-Ghaqda li Igib Isimha!!!

  2. Prosit tassew, sit sabiħ ħafna u b’ħafna tagħrif aċċessibbli.
    Joe Borg, Segretarju, l-Akkademja tal-Malti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.