7 thoughts on “Guestbook”

 1. matthew galea said:

  Viva marija bambina u viva l ghaqda muzikali vittorja

 2. daniel farrugia said:

  Prosit tal format il gdid tal website :) VIVA L GHAQDA MUZIKALI VITTORJA!

 3. jurgen said:

  viva is socjeta li tamel il festa fin naxxar

 4. daniel farrugia said:

  EJJA HALLI NERGAW NGHAMLU FESTA KBIRA HOMOR!

 5. kimberly said:

  the best band club ever :) RED TILL I DIE :)

 6. tiziana said:

  eja min em lahwa ha jkolna festa bhal ma dejem kenna sabiha u meraviljuzaa

 7. Karl Borg (Materazzi) said:

  Festa ohra vicin taghna, ejja ha niehdu pjacir flimkien u nur x’nafu namlu ahna il-Vittorjani Naxxarin.. Flimkien nitsaw nergaw namlu festa ohra ta Success, Festa ikbar minn kull Sena, li f’din is-sena qed nicelebraw il-25 Sena Anniversarju. niehdu s’hemm f’kull attivita u nejnu kif nistaw lil Kazin biex b’hekk inkomplu inqawwu u insebhu l-Ghaqda taghna. Viva Marija Bambina u Viva l-Ghaqda li Igib Isimha!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s