Ikla Tradizzjonali Maltija

Shabna id-dilettanti tan-Nar ser jorgannizaw ikla nhar il-Gimgha, 4 ta Marzu, fil-bottegin tas-Socjeta’.

L-ikel ser ikun maqsum hekk:

L-ewwel Platt: Ghazla bejn Timpana jew Lasagnia

It-Tieni Platt: Ghazla ta ikel tradizzjonali Malti.

Prezz ta 15 Euro

Bookings minghand il-membri dilettanti tan-nar.

nar.jpg

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top