Il-Banda f’ Haz-Zebbug

Ghal sena ohra il-banda taghna qeghda taghti is-servizz taghha gewwa l-Festa ta San Filep gewwa Haz-Zebbug.

Il-banda misteniha tezegwixxi program Muzikali fuq il-plancier artistiku tas-Socjeta  12th May taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur MRO. Roderick Bugeja.

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top