Il-Banda f’ tas-Sliema

Bhalisaa  il-banda Vittorja qed  tghati l-ahhar servizzi taghha barra minn Naxxar propju gimgha qabel il-bidu tal-Festa. Din hija l-ewwel darba li il-banda taghna qeghda taghmel dan is-servizz li jsib il-qofol tieghu  f’xatt ta’ tas-Sliema. Is-servizz jintemm billi jdoqq f’mass band mal-Banda Sant Andrija ta Hal Luqa.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top