Il-banda fil-festa ta’ San Filep

Il-banda Vittorja bhalissa ghadejjha bit-3 servizz taghha,din id-darba fil-festa kbira ta’ San Filep gewwa Haz-Zebbug. Il-banda,wara li jdoqq ghat ta’ marci brijuzi fit-toroq zebbugin ghal habta tat-8:30 ser tezegwixxi program muzikali fuq il-plancir maestuz tas-Scojeta 12th May.
  

  

  
Is-servizz li jmiss ser jkun gewwa il-festa ta San Sebastjan gewwa Hal Qormi bdaqq ta marci u program muzikali

Il-banda dejjem tkun taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro.Roderick Bugeja

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top