Il-banda fil- festa tal-Marsa

Il-banda Vittorja bhalissa qed idoqq waqt il-purcissjoni tal-festa tas-Santissima Trinita gewwa l-Marsa.  

Wara li l-hamia ezegwit marci mat-toroq tal-marsa, illum il-banda Vittorja tghalaq il-festa tal-marsin billi udoqq ghad-dhul tal-purcissjoni u marc tal-ahhar

  

is-Surmasr Roderick Bugeja jigi intervistat minn Daniel Vella ghar-Radju tal-komunita tal-Marsa, Radju Trinitarju
 
Il-banda Vittorja issa imissha idoqq nhar is-Sibt 13 ta’ Gunju billi tesegwixxi marc u program fil-festa ta San Filip t’Agira gewwa haz-Zebbug. 
Il-banda Zghazagh ser tkun qed idoqq waqt l’ attivita Spring Kids Fest nhar il-Hadd 7 ta’ Gunju, fil-11:00 am gewwa l’ iskola primarja tan-Naxxar fejn ser jesegwixxu program muzikali specjali.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top