Il-banda idoqq go Hal-Safi

Il -banda taghna bhalissa qed tesegwixxi l-ahhar servizz taghha qabel il-marci tal-festa gewwa il-festa ta San Pawl gewwa Hal Safi. Ta min isemmi li l-banda ser tkun qed idoqq wiehed mill-aktar innijiet popolari malti bl’isem ta “S. Paolo” Innu Marcia No. 3 tas-Surmast C. Botti.

image

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top