Il-Banda waqt il-Christmas Village

Il-bandisti u allievi ta’ taht it-30 sena tal-Banda Vittorja, flimkien ma dawk tas-Socjeta  Filarmonika Pinto, daqqew flimkien bhala gheluq tal-iskema ta fondi mil-Agenzija Zghazagh 2015, gewwa il-Christmas Village gewwa St.Venera. Il-banda kienet taht id- direzzjoni taz-zewg Assistenti Surmast taz-zewg Socjetajiet, Mro. Roderick Bugeja u Mro. Christine Dimech.

image

image

image

Il-Banda Vittorja flimkien mal-Banda San Sebastjan issa ha jkun qed  itellghu zewg kuncerti tal-Milied  is-sibt 19 u l-Hadd 20ta’ Dicembru. Aktar informazzjoni tistghu tidhlu hawn hekk Kuncerti Specjali

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top