Il- Banda Zaghzagh f’ kuncert mill- Agenzija Zaghzagh

Wara li ghat-tieni sena konsekutiva, il-banda taghna giet maghzula biex tiehu fondi biex inkabbru it-tghalliem u it-tahrig tal-muzika liz-zaghzagh taghna, il-banda zaghzagh ser tkun qed tiehu sehem f’kuncert organnizat mil- Agenzija Zaghzagh nhar il -Gimgha, 21 ta’ Marzu, gewwa l ‘iskola primarja ta’ Pembroke, fis-6:30pm. Id- dhul ghal din l’attivita’ huwa bla hlas, u kulhadd huwa mistieden u nheggu lil kull min jista jattendi biex jaghmel dan biex juri is-support tieghu lejn iz-zaghzagh taghna kif ukoll lil agenzja zaghzagh tal-ghajnuna siewja li din qmed taghti lill baned maltin

20140317-222608.jpg

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top