Il-Banda Zghazagh iddoqq waqt program muzikali mill Agenzija Zghazagh

Il-Banda Zghazagh taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast Christine Dimech, regghat tat prestazzjoni impekkabli waqt ic-ceremonja ta’ gheluq ta’ progett mil-Agenzija Zghazagh. F’dan il-program daqew diversi bandisti u allievi minn baned differenti maltin, fejn fihom intwera l-progress li sar bis-sahha tal-iskema imnedija s-sena l-obra mill-istess agenzija.

image

Il-Banda Zghazagh esegwit zewg bicciet: The Best of Greenfields u Peter Gunn b’addadament tal-bandist tal-post u ghalliem, Daniel Vella, fejn gew milqugha ferm tajjeb mil-pubbliku prezenti.

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top