Il-Banda Zaghzagh idoqq waqt program muzikali imtella mill-Agenzija Zaghzagh

Il-Banda Zaghzagh tht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast Christine Dimech, regghat tghat prestazzjoni imbekabbli waqt ic-ceremonja ta gheluq ta progett mil-Agenzija Zaghzagh. F’dan il-program daqew diversi bandisti u allievi min baned differenti maltin, fejn fihom intwera il-progress li sar bis-sahha tal-iskema imdejiha is-sena l’ohra mill istess agenzija.

image

Il-banda zaghzagh esegwit zewg bicciet, The Best of Greenfields u Peter Gunn b’addadament tal-bandist tal-post u ghalliem, Daniel Vella, fejn gew milqugha ferm tajjeb mil-pubbliku prezenti.

image

image