Il-Gimgha l-Kbira

Hekk kif sebah jum il-Gimgha l-Kbira, il-faccata tas-Socjeta  bdiet tilbes il-libsa imbikma ghal dan il-jum hekk solenni.

Din il-faccata, xoghol l-artist tas-socjeta John Muscat, ser jizanzan propju illum, u huwa progett artistiku li kull deletant ghandu jigi jara.

Dawn huwa ftit mid-dettal ta dan l-armar.

Infakkru li ilejla, ghal-habta tal-5:15 il-Banda Vittorja tibda jdoqq fil-purcissjoni.

image

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top