In-Naxxar jifrah u jiccelebra

Bhalissa ghaddeja il-Prima Messa taz-zaghzugh James Saydon li qed jiccelebra l-ewwel quddies tieghu. In-Naxxar qed jiccelebra lill dan bina li inaghaqad mal-Mulej fis-sacerdozzju. Ma kienx jonqos li l-banda taghna inghaqdad ma dan il-ferh u celebrazzjoni billi waslet lil dan jz-zaghzugh u daqitlu marci ferieha fejn akkumpanjatu sa hdejn il-knisja bid-daqq tal-Innu Pontificju.
Ad Multus Annos Fr. James!

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top