Is-Serata Jum l-Allievi

F’ sala ippakjata bil-genituri u ammiraturi tal-banda attendew ghas-serata imtellgha mill-alluevi u bandisti godda li jghoddu ghal 17-il Tifel u tifla. Akkumpanjati mill-pjanista tal-post Lara Scerri, daqqew siltiet muzikali bhala solisti b uhud idoqqu dwetti. Kienet ukoll il-bidu tal-Junior Ensemble tas-socjeta fejn taht id-direzzjoni tal-Assistent Direttur Christine Dimech daqqew siltiet muzikali flimkien bhala ensemble fejn fost l-ohrajn daqqew silta miktuba apposta ghalihom mill-ghalliem tar-ramm Daniel Vella bl’Isem ta Hello to music li ta bidu ghal din is-serata. Kienet serata ferm importanti ghal dawn il-muzicisti tal-futur li jinghata esperjenza li jdoqqu quddiem udjenza familjari biex irabbu aktar kufidenza u aktar hegga biex ikomplu ikabbru dan it-talent.

 

 

  

  

  

  

   

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Is-Serata kienet ukoll ko-finanzjata mill-Agenzija Zghazagh.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top