Jibdew il-Kuncerti tal-Banda ghat-12-il edizzjoni tat-Talent Zaghzugh

Wara li ghal dawn l-ahhar xahrejn kienu ghadejjien il-kuncerti fi gruppi zghar imsejjha Sectional Rehearsals, illum saret l-ewwel prova bil-banda taht ld-direzzjoni tal-Assistent Surmast Direttur, Christine Dimech.

Hekk kif fadal biss ftit aktar min xahar ghal dan il-program tant mistenni, kollox jidher li miexi sew fejn mistenni spettaklu sabih ghal dawk kollha prezenti.Spettaklu xieraq ghaz-zmien tal-Milied u gheluq ta’ sena ta’ celebrazzjonijiet muzikali f’ gheluq il- 25 sena mit-twaaqif tal- Banda Vittorja.

Talent Zaghzugh 2014, edizzjoni specjali tal-Milied, nhar is-Sibt, 20 ta’ Dicembru, fit- Teatru tal-Oratorju tan-Naxxar.

image

image

 

Il-programm Talent Żagħżugħ huwa parti min proġett ko-infinanzjat min l-Aġenzija Żgħażagħ

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top