Jingħata bidu għac-Celebrazzjonijiet taċ-ċentinarju tas-Soċjeta’

Il-lejla waqt il-programm muzikali tal-festa inkixef il-logo uffiċjali taċ-ċentinarju tas-soċjeta’ xogħol l-artist Adonai Camilleri Cauchi kif ukoll indaqq għal l-ewwel darba l-Innu Marcia għal istess anniversarju miktub min Ray Sciberras b’lirika ta’ Anselm Sciberras. L-innu gie ipprezentat mil-membru veteran tal-kumitat u mutur tas-soċjeta’ is sur Anthony Muscat.

Dawn ic-celebrazzjonijiet ser jitkomplew matul il-festi u ftit jiem wara billi il-banda Vittorja ser izzur Ruma flimkien ma’ continġent ta’ partitarji u kumitat fejn fost l-oħrajn ser ikunu qed jasistu għal-udjenza mal-Papa grazzi ukoll ghal- Creative Communities Funds

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top