Jitniehdu il-preparamenti ghar-recording tal-album il-gdid tal-banda

Jitniehdu l-ahhar preparamenti ghar-recording tal-album il-gdid tal-banda bi prova gewwa is-sala “8 ta’ Settembru” bil-bandisti tal-post.

image

Dan ir-recording huwa wkoll parti mic-celebrazzjonijiet tal- 25 sena min meta giet iffurmata l-banda.

Aktar informazzjoni dwar dawn ic-celebrazzjobijiet ser tinghata fil-gimghat li gejjien.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top