Jum il-Festa

Hekk kif daqqu it-8.00am, mat-tokki rebbieha tal-qniepel tal-parrocca naxxarija, in-Naxxar qam ghal-jum il-Festa. Id-dilettanti tan-nar tal-ghaqda taghna immarkaw is-sema bil-murtali tradizzjonali taghhom.  Is-socjeta taghna qed tlesti ghal dak li hu l-uinka marc ta filghodu gor rahal taghna tal-festa, fejn mistennijha partecippazjoni habbrieka.

Il-kumitat jixtieq jawgura il-festa t-tajba lill- Vittorjani kollha, lin-Naxxarin u lill poplu Malti u Ghawdxi kollhu.

Viva Marija Bambina, patruna tas-Socjeta taghna.


 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top