Jum tant mistenni!!!!!

Il-jum tant mistenni wasal. Il-jum fejn ghal darbohra il-banda vittorja ser tikteb mument storiku kbir ghaliha u ghal rahalna. Jum fejn min qalbna naghtu l’akbar gieh lil patruna taghna got-tempju maestuz taghha.

Illum huwa il-jum fejn min gol-knisja Arcipretali taghna johorgu noti li bhal ward ifewhu u jaghtu qima lil omna Marija Bambina.

Jum l-esekuzzjoni tal-Kantata “Bi Twelidek Rebbahtna” , l’ antifona “Gloriosae Virginis Mariae”, li ser tindaqq ghal-ewwel darba min banda,u siltiet marjani ohra.

image
Il-banda ghadejha bl-ahhar prova generali taghha

Ghalhekk, il-kumitat jixtieq jistieden lil kulhadd, specjalment lil poplu Naxxari, biex jattendi u flimkien naghtu gieh lil patruna tan-Naxxarin; Marija Bambina.

Id-dhul huwa b’xejn u il-bibien ser ikunu miftuha fit-20:00

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top