Kollox lest ghal kuncert ta ghada

Kollox jinsab lest ghal ahhar program muzikali ghas sena 2016, fejn taht id-dorezzjoni tal assistent surmast Christine Dimech, il-Banda Zghazagh illum saret l-ahhar prova fis-Sala 8 ta’ Settembru fis-sede tas- Socjeta. 

Ghada il-program jibda fis-7:30pm u kulhadd huwa mistieden bid-dhul ikun b’xejn. Aktar informazzjoni hawn.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top