Kumitat Ċentrali

 

(Christian Bianchi) Arma 13-11-2015 Small
                                       

Kumitat Ċentrali 2019-2021

 Patrun

Anġelo Xuereb

President

Onor. Dr. Michael Farrugia MP MD

Viċi President

Daniel Vella

Segretarju Ġenerali          Kaxxier

         Daniel Farrugia          John Muscat

     Assistent Segretarju                 P.R.O.                  Assistent Kaxxier

     Carlos Barbara             Ayrton Azzopardi             Bruce Cortis

Arkivista u
Rappreżentant tal-Kummissjoni Banda

Mark Azzopardi

Direttur

Silvano Azzopardi

Rappreżentanti tal-Kummisjoni Żgħażagħ

Carlos Barbara
Ayrton Azzopardi

Kelliema għad-Dilettanti tan-Nar

Anthony Muscat
Brandon Agius Zammit

Direttur Proġetti u Manutenzjoni

Matthew Camilleri

Assistent Direttur Proġetti u Manutenzjoni

Olvin Attard

Direttur Spiritwali

W.R. Arċipriet Kan. Dun David Gauci

Konsulent għall-Kumitat

Vincent Debono

*** *** *** *** *** *** *** ***

58707898_438591360046671_5603511511738744832_n

Skola tal-Mużika,

‘George Vella’

Surmast Direttur

Mro. Roderick Buġeja

Assistent Surmast Direttur

Christine Dimech

Għalliema 

Andrea Cassar, Christine Dimech, Carmel Cachia, Daniel Vella, Graziella Vella, Lara Scerri, Kristen Borg, Norbert Mintoff, Nathalie Cachia Bonavia

Surmastrijiet Onorarji

Ray Sciberras, Victor Scerri.

Delegati tal-Banda

Daniel Vella,  Mark Anthony Azzopardi

Konsulent għall-Banda

Saviour Spiteri

Rappreżentanti għall-M.B.C.A.

Daniel Vella, Mark Anthony Azzopardi

2 thoughts on “Kumitat Ċentrali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.