Kumitat Ċentrali


(Christian Bianchi) Arma 13-11-2015 Small

                                       

 Patrun

Angelo Xuereb

Membri Onorarji

Carmel Mula

President

Onor. Dr. Michael Farrugia MP MD

Viċi President

Vince Debono

Segretarju         Kaxxier

Mark Mangani   John Muscat

Assitent Segretarju                       PRO            Assistent Kaxxier

Christian Bianchi       Daniel Vella        Bruce Cortis

Surmast Direttur

Mro. Roderick Buġeja

Assistent Surmast Direttur

Christine Dimech

Għalliema 

Christine Dimech, Daniel Vella

Surmast Onorarji

Ray Sciberras, Victor Scerri.

Arkivista

Mark Azzopardi

Direttur

Silvano Azzopardi

Delegati tal-Banda

Daniel Vella,  Mark Anthony Azzopardi

Konsulent għal-Banda

Saviour Spiteri

Delegat għall-Kummisjoni Żgħażagħ

Daniel Farrugia

Rappreżentanti għall-M.B.C.A.

Daniel Vella, John Muscat

Membri fil-Kumitat

Anthony Muscat, Raymond Borg, Jurgen Attard, Clinton Galea

Daniel Farrugia, Kurt Grech

2 thoughts on “Kumitat Ċentrali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.