Kumitat Ċentrali

 

(Christian Bianchi) Arma 13-11-2015 Small
                                       

Kumitat Ċentrali 2019-2021

 

 Patrun

Angelo Xuereb

President

Onor. Dr. Michael Farrugia MP MD

Viċi President

Daniel Vella

 

Segretarju         Kaxxier

Daniel Farrugia   John Muscat

Assitent Segretarju                 PRO            Assistent Kaxxier

John Paul Muscat       Ayrton Azzopardi        Bruce Cortis

 

Konsulent għal-kumitat

Vince Debono

Surmast Direttur

Mro. Roderick Buġeja

Assistent Surmast Direttur

Christine Dimech

Għalliema 

Andrea Cassar, Christine Dimech, Carmel Cachia, Daniel Vella, Graziella Vella, Lara Scerri, Kristen Borg, Norbert Mintoff

Surmast Onorarji

Ray Sciberras, Victor Scerri.

 

Arkivista

Mark Azzopardi

 

Direttur

Silvano Azzopardi

 

Delegati tal-Banda

Daniel Vella,  Mark Anthony Azzopardi

Konsulent għal-Banda

Saviour Spiteri

Rappreżentant tal-Kummissjoni Banda

Mark Anthony Azzopardi

 

Rappreżentant għall-Kummisjoni Żgħażagħ

Kurt Grech

 

Kelliem għad-Dilettanti tan-Nar

Anthony Muscat

 

Direttur tal-Manutenzjoni

Olvin Attard

Assistent Direttur tal-Manutenzjoni

Matthew Camilleri

 

Rappreżentanti għall-M.B.C.A.

Daniel Vella, Mark Anthony Azzopardi

2 thoughts on “Kumitat Ċentrali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.