Kumitat Ċentrali

 

(Christian Bianchi) Arma 13-11-2015 Small
                                       

Kumitat Ċentrali 2019-2021

 

 Patrun

Anġelo Xuereb

 

President

Onor. Dr. Michael Farrugia MP MD

 

Viċi President

Daniel Vella

 

Segretarju Ġenerali          Kaxxier

            Daniel Farrugia            John Muscat

 

     Assistent Segretarju                 P.R.O                  Assistent Kaxxier

John Paul Muscat         Ayrton Azzopardi        Bruce Cortis

 

Arkivista

Mark Azzopardi

 

Direttur

Silvano Azzopardi

 

Rappreżentant tal-Kummissjoni Banda

Mark Anthony Azzopardi

 

Rappreżentant tal-Kummisjoni Żgħażagħ

Kurt Grech

 

Kelliem għad-Dilettanti tan-Nar

Anthony Muscat

 

Direttur tal-Manutenzjoni

Olvin Attard

 

Assistent Direttur tal-Manutenzjoni

Matthew Camilleri

 

Konsulent għall-Kumitat

Vincent Debono

*** *** *** *** *** *** *** ***

58707898_438591360046671_5603511511738744832_n

 

Skola tal-Mużika,

‘George Vella’

 

Surmast Direttur

Mro. Roderick Buġeja

 

Assistent Surmast Direttur

Christine Dimech

 

Għalliema 

Andrea Cassar, Christine Dimech, Carmel Cachia, Daniel Vella, Graziella Vella, Lara Scerri, Kristen Borg, Norbert Mintoff, Nathalie Cachia Bonavia

 

Surmastrijiet Onorarji

Ray Sciberras, Victor Scerri.

 

Delegati tal-Banda

Daniel Vella,  Mark Anthony Azzopardi

 

Konsulent għall-Banda

Saviour Spiteri

 

Rappreżentanti għall-M.B.C.A.

Daniel Vella, Mark Anthony Azzopardi

2 thoughts on “Kumitat Ċentrali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.