Kuncert Generali bi preparazzjoni ghal Akkademja Muzikali

Hekk kif qedin jumejn biss boghod mil -esekuzzjoni ta’ l-ewwel Akkademja Muzikali min banda Naxxarija gol Knisja Arcipretali tan-Naxxar, illum sar l-ewwel kuncert generali ghal din l-okkazjoni hekk specjali.

image

image

image

image

Parti mil program li l-banda ser tkun qed tesegwixxi huma il- Kantata “Bi Twelidek Rebbahtna” kif ukoll l-Antifona popolari, “Gloriosae Virginis Mariae”.

Din l’akkademja ija parti mic-celebrazzjonjiet f’gheluq il-25 sena mit-twaqqif tal-banda.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2023

Waqt is-Seduta Ġenerali Annwali li saret ilbieraħ, ġie maħtur il-Kumitat Ċentrali li ser iservi matul is-snin 2023-2025. F’dan

Aqra Iktar
Scroll to Top