Kuncert tal-Milied

Il-bierah gie ezegwit l-ahhar kuncert muzikali ghas-sena 2016, sena impenjattiva hafna ghal banda taghna fejn kellha xejna anqas minn 6 kuncerti muzikali u il-fuq min 10 ezebizzjonijiet ohra, f’dik li kienet is-sena centinarja.  Il-Banda Zghazagh, taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast Christine Dimech, flimkien mal-kanatanta rebbieha tal-konkors Century Voices, Martina Abela u l-priedka helwa minn Jake Bonavia u Shawn Jeremy Aquilina, bil-presentazzjoni tkun ta Tonio Vella, sewqu kuncert li zgur li dahhal lil dawk kollha prezenti fl’atmosfera tal-milied.

 

Ritratti: Kurt Grech

L-Attivita muzikali li jmiss ser tkun nhar lejliet il-Milied fejn ghal darbohra il-Banda Zghazagh ser tkun qed takkumpanja b’daqq ta Carols, il-purcissjoni tal-Milied.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top