L-Ghid it-Tajjeb

RESURREXIT, Gesu Kristu qam mil-imwiet!
Il-President u il-kumitat jixtieq jawgura l-Ghid it-tajjeb lill-membri u il-familhari taghhom, lin-Naxxarin kollha u lill-Kulhadd.

Infakkru lil kul minn jista biex ghada itellghu il-Bandiera tar-Religjon biex flimkien nifirhu f’din l-akbar festa tat-twemin taghna. Infakkar ukoll biex niltaqghu flimkien biex naghtu merhba misthoqa lill- istatwa artistika il-gdida tal-iRxoxt quddiem is-sede tas-socjeta  waqt il-purcissjoni li tibda fis-18:00

image
Ritratt tal-istatwa il-gdieda minn Matthew Agius

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top