Seduta Ġenerali 2019

10.00am: Tibda l-Laqgha Ġenerali bid-Diskors tal-President.

11.15am: Tintemm il-Laqgħa Ġenerali bil-ħatra tal-kumitat il-Ġdid.

Il-Membri fil-Kumitat:

President: L-Onor. Micheal Farrugia

Segretarju: Daniel Farrugia

Kaxxier: John Muscat

Membri: John Paul Muscat, Anthony Muscat, Ayrton Azzopardi, Bruce Cortis, Kurt Grech, Olvin Attard, Matthew Camilleri, Mark Azzopardi, Daniel Vella, u Silvano Azzopardi

Filwaqt li nifirħu lit-tliet membri ġodda, nixtiequ nirringazzjaw lil dawk il-membri li m’għadhomx fil-Kumitat għax-xogħol kbir u siewi li għamlu tul is-snin:

Is-Sur Vince Debono (Viċi President u li ġie maħtur bħala konsulent tal-Kumitat fis-Seduta Ġenerali tal-2018);

Is-Sur Mark Mangani li kien jokkupa l-kariga ta’ Segretarju għal dawn l-aħħar tliet snin;

Is-Sur Raymond Borġ, is-Sur Jurgen Attard, is-sur Clinton Galea u s-Sur Christian Bianchi.

Ċerti li huma ser jibqgħu jgħinu lis-Soċjetà bl-aħjar mod possibli.

Minn qalbna nawguraw lill-Membri tal-Kumitat il-Ġdid.

Nirringrazzjaw ukoll lis-Sinjura Sindku, Anne Marie Muscat Fenech Adami għad-donazzjoni li ppreżentat lis-Socjetà.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top