Laqgha introdutorja mal-Arcipriet il-gdid.

Illum, l- Arcipriet il-gdid Fr. David Gauci, iltaqgha mal-kumitat ezekuttiv tas-socjeta, f’ laqgha introdutorja fis-sede tas-Socjeta. Fost ohrajn, gew mitkelma it-tradizzjonijiet lokali ta matul is-sena. Fr. david Gauci iffirma ukoll il-ktieb tal-vizitaturi tas-socjeta.

L-attivita tal-pusess ufficjali ser issir nhar il-Hadd 1 ta’ Marzu ghal-habta tas-6:00pm fejn il-banda ija mistenniha tiehu sehem fil-corteo celebrattiv.

2015/01/img_0850.jpg

2015/01/img_0851.jpg

Ritratti grazzi ghal Jurgen Attard

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top