Live Update 2: Lejliet lejlieta

20:45 Jibda jinharaq in-nar tal-ajru

image

21:00 Jibda il-marc il-kbir. Daqs siegha u nofs ohra il-marc jasal quddiem il-kazin biex jinghaqad ma ghadd kbir ta partitarji li mbad jonhoq il-pjazza bi briju spettakolari

21:35 Tibda tinharaq il-kaxxa infernali
image
image

20:24 Ammont kbir ta partitarji u segwaci jingemghu quddiem il-kazin hekk kif fi ftit minuti ohra il-banda tasal quddiem l’istess kazin.
image
22:30 Il-banda tasal quddiem il-kazin
image
22:46
image

image

image

23:15
image
23:23
image

23:30 il-marc johrog fil-pjazza
image
image
image

23:54
image

image

00:00 Jispicca issa il-marc il-kbir. Imiss issa li jintwera feature dwar il 25 sena tal-banda imbad jibda il-hruq tan-nar tal-art.
image

00:10
image

00:15 Jibda jinharaq in-nar tal-art spetakolari
image

image

image

image
image
image

image
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

01:00 Jispicca hekk in-nar tal-art spetakolari….
image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top