Live Update: Il-Pusess tal-Arcipriet

image

16:00 Il-Banda Vittorja idoqq l’ Innu Marcia Vittoria biex b’hekk taghti il-bidu ghac-celebrazzjonijiet tal-pusess tal-Arcipriet il-gdid!

image

16:40 Iz-zewg baned jaslu il-pjazza biex wara xulxin jaslu quddiem id-dar tal-Arcipriet.

image

image

16:45 Iz-zewg baned jaslu quddiem id-dar tal-arcipriet

image

image

17:40 l-Arcipriet il gdid jasal quddiem is-sede tas-socjeta fejn jinghata tifkira tal-okkazzjoni u wara il-banda daqqet l innu Marcia Vittoria bhala tislima
image

18:05 iz-zewg baned jiskjeraghu ruhhom fuq iz-zewg nahat taz-zuntier fejn f’daqqa daqew l- Innu pontificia hekk kif laqghu fostna l’Arcipriet il-gdid Father David Gauci u lill-Arcisqof Charles Scicluna biex tinghata il-bidu ghac-celebrazzjoni gewwa il-Parrocca taghna.

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top