Live update: Jum l-ewwel tridu

Jum li jghati l-bidu ghal-ahhar jiem tal-festa. Jum fejn il-banda taghna fit-8:30 ta filaxija tibda idoqq l-ewwel noti ferieha tal- Innu Marc quddiem il-kazib fejn imbad isegwi bdaqq marc brijuz u tghalaq din il-gurnata hekk specjali bil-loghob tan-nar tal-art mid-dilettanti taghha. Imma l-ewwel in-Naxxar iqum fit-8:00am b’sinjal ta ferh bil-hruq ta murtali mil-istess shabna dilletanti tan-nar fejn imbad isegwi harqa ohra ta murtalli waqt l’angelus f’nofsinhar u hruq ta murtali tal-kulur li jibdew fid-9:30pm.

8:00am: mat-tokka tal-qniepen inharqet l-ewwel bomba min tlieta. Wara segwew ghatt ta murtaletti.
image

20:30 jibda il-marx!!!
image

20:45 bdew jinharqu l-ewwel sett ta murtali tal-kulur mid-dilettanti tan-nar
image

21:25 inharqet kaxxa ta gheluq mid dilettanti tan-nar fejn l-appuntament li jmiss taghhom fdak li andu xjaqsam ma nar tal-ajru huwa lejliet lejlieta li jigi nhar is-sibt.
image
22:35 Il-marc jasal quddiem il-kazin
image

image

image

22:50
image

23:00 il-marc jithol fil-pjazza
image

image

image

image

image

23:30 jispicca il-marc tat-tridu bid-daqq tal-ave maria

23:35 jibda jonharaq in nar tal-art
image

image

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top