Live Update: Lejliet il-Festa

Hekk kif sas-sieghat bikrin ta dalghodu partitarji flimkien mas-shabna dilettanti tan-nar nadfu l-pjazza u zarmaw in-nar tal-art, gol-kazin kien qed jintrena it-tarag flimkien mal-istatwa raprexentativa tan-naxxar tal-pedestal li fuqu il-vara b’xbieha ta’ommna Marija Bambina ser titelgha fuqu fi ftit sieghat ohra.

19:30 Jibda issa il-marc ta’ Lejlieta.

21:00 Il-banda tasal fil-pjazza biex b’hekk ttibda idoqq innijiet marjani u takkumpanja l’istatwa xbieha ta Marija Bambina

image

21:20
image

22:06 Tasal il-vara hdejn il-kazin
image
image

22:23 wara li saru xi prezentazzjonijiet fosthom il-permess mill mepa biex jibda ix xol fuq il koppla tal kazin u kalci al kappella li ser issir mis segretarju… issa wasal il mument li titelgha il-vara fuq il-pedestal bid-daqq tal-innu marc

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top