Live update: Lejliet lejlieta

Il-jum tant mistenni wasal! Ir-raguni il-ghalla  giet imwaqffa s-socjeta taghna sebah u ghal hafna partitarji ilu ghal hafna sieghat. Mis-sieghat bikrin ta dalghodu ghatt numeruz ta dilletanti tan-nar kienu ghaddejin bl’armar tan-nar tal-art ghal ispettaklu kbir tal-lejla.

8:00am Jinharqu l-ewwel sett ta murtali li jghattu bidu ghal dil gurnata specjali.

image

09:08
image

image

image

image

image

image
image

12:00 Jinharqu aktar murtali u jobdew jitellghu il-bicciet tan-nar tal-art

image

14:27 il-bicciet tan-nar tal-art huma kwazi kollha f’posthom wara kwazi jumejn hidma
image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top