Live update: Purcissjoni

19:00 tibda hierga il- purcissjoni u hekk kif harget il-vara ta Marija Bambina indaqet l Ave Maria fejn segwit kaxxa infernali mid dilettanti tan-nar

image

21:20 Jibda jinharaq in-nar tal-ajru fejn nistenew ukoll li jinharaq l akbar murtal.
Min hawn u ftit iehor tasal il-vara quddiem il-kazin fejn jindaqqu xi innijiet mil-bandisti tal-post fost ammont kbir ta nies li jingemghu quddiem il-kazin

21:50 tasal il-vara quddiem il-kazin
image
image

image

22:20 il-vara tasal fil-pjazza
image

image

image

22:50 bdew jinharqu ammont ta ballun tal blalen kif ukoll jinharaq il-murtali l-kbir.

22:54 bdiet tindaqq l ‘antifona “gloroasae verginis” ta paola nani.
image

23:01Il-vara titpogga lura taht il-pavaljun maestuz taghha
image

23:08 Jaslu fil-knisja shabna d-dilettanti tan-nar.

image

23:14
23:10 Jinghaddu ir-ringrazzjamenti mil-Arcipriet, il-kanonku Dun Evan Caruana kif ukoll tinghata l-barka sagramentali u b’hekk tinghalaq il-Festa 2014.
image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top