Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali

9:28 Ghad sabih ta partitarji miz zewg ghaqdiet muzikali dalghodu ingabru biex ghal quddiesa immexiha mil-Arcipriet, Il-Kanonku Dun Evan Caruana, bi preparazzjoni ghal-Festa 2014. Fost l’affarijiet li semmha waqt lommelija, kienu ir-rispett lejn xulxin kif ukoll li ghandna niftakru li waqt li ahna qedin niccelevraw hemm min qed jigi ipersekwitat u maqtul minhabba il-fidi li jhaddan. Filwaqt li irringrazjana ghal kulma naghmlu biex inkabbru il-festa esterna fakkarna li jkun ta gid ukoll li neesqu aktar lejn is-sagramenti u nattendu ghal funzjonijiet tal- knisja biex b’hekk verament inkunu nafu x’tixtieq minnha Ommna Marija.

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top