Live Update: Reciviment u presentazzjonijiet

19:54 Jasal il President tas-socjeta Hon. Dr. Michael Farrugia

image

20:13 Jibdew jingemghu aktar nies
image

20:17 Tasal id-delegazzjoni mis-Socjeta Muzikali Peace kif ukoll is-sindku tan- Naxxar, Dr. Maria Deguara

20:23 Jasal ukoll ic-CEO ta FSWS is-Sur Alfred Griscti

20:25 Jasal il-Ministru ghal-affarijiet socjali tal-Portugal
image

20:28 Jibdew issa il-preswntazzjoni b’kelmtejn mil-President tas-socjeta Hon. Dr. Michael Farrugia
image

20:40 Wara li tqassmu aprezamenti lil xi membri tas-socjeta mil ghaqda stess, il -president emeritus flimkien mal president attwali, inkixef inkwatru raprezantiv tal president emiritus.
image

20:43 Bdew jinghataw ghottjiet lis-socjeta.

20:50 Gie maqsum il-kejk celebrattuv tal-25 sena mit-twaqqif tal-banda.

20:52 Jibda ir-reciviment fis-swali tas-socjeta.

image

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top