Membri ġodda fis-sotto kumitati tas-soċjeta.

Wara li fil-bidu ta’ dan ix-xahar ingħalqu l-applikazzjonijiet għal-membri fis-sotto kumitati, dik tal-banda u taż-żagħżagħ, dawn huma il-membri li ser ikunu qegħdin jiffurmawom.

Kummissjoni Banda:

Mal-Kummissjoni Banda żdied il-bandist John Paul Muscat, biex issa il-kummissjoni hija iffurmata minn: Christine Dimech, Marica Borg, Ritienne Gauci, Karl Borg, John Paul Muscat, u Carmel Cachia. Id-delegati mil-kumitat ċentrali. huma Mark Azzopardi u Daniel Vella.

Kummissjoni Żgħażagħ:

Mal- Kummissjoni Żgħażagħ żdiedu il-membri: Ayrton Azopardi, Clayton Cachia, Dylan Caruana, Sarah Agius u Clifford Muscat

Issa il-Kummissjoni Żgħażagħ hija iffurmata minn: Stephanie Micallef, Jean Paul Tonna, Omar Tonna, Carlos Barbara, Karl Borg, Sarah Agius, Dylan Caruana, Clifford Muscat, Ayrton Azzopardi u Clayton Cachia; filwaqt Daniel Farrugia, Kurt Grech, u Bruce Cortis huma delegati mill-Kumitat ċentrali.

Ta’ min insemmu u nirringrazjaw lill-Jean Paul Micallef, Tefion Bugeja, Andrew Aquilina, Matthew Briffa, Joanna Demicoli u Brandon Agius tax-xogħol imprezzabli li għamlu lis-soċjeta u talli kontinwament ħadmu fi ħdan il-kummissjoni żgħażagħ tul dawn l-aħħar snin.

Il-Kumitat jixtieq jifraħ lill-membri il-ġodda kif ukoll jirringrazja lill-membri preżenti għal ħidma t-tajba lejn is-soċjeta.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top