Menswalita 2016

Hekk kif ghadda l-ewwel xahar mis-sena il-gdida, imiss li nfakkru lill-membri li ghadhom ma geddewx il-menswalita taghhom biex jaghmlu dan billi issibu membru tal-kumitat centrali jew jaslu wahda sas-socjeta.

Inheggu ukoll lil dawk li ghadhom mhumiex membri tas-socjeta li ghal 8Euro fis-sena ikunu jistghu jghamlu parti min din is-socjeta li ghandha ghal qalba il-kultura muzikali u il-festa li thaddan.

Jekk qatt ma kont membru, tista tisiheb fis-socjeta billi tasal wahda sas-socjeta jew tibghat email fuq info@bandavittorjanaxxar.net jew billi thalli messag fuq il-facebook page tas-socjeta.

 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top