Merħba

Merħba fis-sit uffiċjali ta’ l-Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar.

Tgħarif dwar is- sit eletroniku

Din is-sit ġiet imtella’ f’Jannar tas-sena 2005 wara li nħasset il-ħtieġa li jkollna sit fuq l-internet dwar is-soċjeta` tagħna li ilha mwaqqfa sa mill-1916 imma l-banda twaqfet fl-1989.

Għaldaqstant, nixtiequ nistednukom tidħlu f’din is-sit tagħna fejn issiru tafu aktar dwar is-Socjeta` u l-festa li tiċċelebra fil-jum tat- twelid ta’ Sidtna Marija.

Barra minn hekk nixtiequ nistednuk ukoll sabiex issegwi is-sit tas-socjeta’ biex tkun taf iktar dwar l-attivitajiet li jkunu ser isiru fi ħdan is-soċjeta’.
Grazzi