Misericordiae Vultus

Misericordiae Vultus kien l-isem tal- Akkademja Muzikali li saret nhar l-Erbgha 23 ta’ Marzu 2016, fejn b’daqq ta muzika sagra u muzika ta zmien ir-randan dahlu lill dawk kollha prezenti f’ atmosfera ta’ gabra u ta’ riflessjoni.

Bil-kummenti, u riflessjonijiet madwar il- Via Sagra,  ta’ Father Michael l-ambjent kien wiehed kolt u li kulhadd setgha jithol f’aktar intimita mar-ruh tieghu.

Fit- tieni edizzjoni ta dan il-kuncert il-banda, taht id-direzzjoni ta Mro. Roderick Bugeja, daqet siltiet varji fosthom min Stabat Mater ta Rossini, u mir-Requiem  ta’ Verdi kif ukoll zewg responsorji ta Scerri b’arrangament ta Fenech. Mal-banda, bhala solisti, kien hemm il-klarinettista Nathalie Cachia Bonavia u l-ewfonista Carmel Cachia kif ukoll it-tenur Charles Vincenti.

Success iehor ghal-banda taghna li zgur li kien apprezat min dawk kollha prezenti. L-appuntament huwa ghas-sena id-diehla!

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top