Attivitajiet

Iż-żgħażagħ għal attivitajiet tal-V18

Il-banda tagħna flimkien ma' grupp taż-żgħażagħ magħquda mill-kummissjoni żgħażagħ, ser ikunu parteċipi f'attività kbira organizzata mill-Fondazzjoni Valletta 18, li ser issir nhar is-Sibt 27 ta' Ottubru fis-7pm ġewwa l-Belt Valletta. Għal din l-attività, l-istess fondazzjoni ħolqot workshops għaż-żgħażagħ biex joħolqu flimkien affarijiet tal-arti għal waqt din l-attività. Uħud miż-żgħażagħ ħadu sehem f'dawn l-workshops li saru… Continue reading Iż-żgħażagħ għal attivitajiet tal-V18

Attivitajiet

Għeluq tal- Masterclass ma Glen Vella

Kienu tlett ijiem impenjattivi għal ftit aktar minn 20 kantant li ħadhu sehem f'dan l-ewwel Masterclass tax-xorta tiegħu organizzat min Għaqda Mużikali. Kienu bosta il-kummenti pożittivi mil-parteċipanti u l-ġenituri tagħhom hekk kif dalgħodu għalaqna is-sessjonijiet b'kunċert informali għal ġenituri u familjari tal-parteċipanti. Il-kantanti kollha ipparteċipaw u urew it-talent kbir li huma għandhom fil-kant. Flimkien qattaw… Continue reading Għeluq tal- Masterclass ma Glen Vella

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Għeluq Tal-festa 2018

Il-lejla ingħalqet kompletament il-Festa 2018 hekk wara il-quddiesa saret id-dħul lura fin-niċċa tal-vara għażiża tagħna. Kienu bosta partitarji miż-żewġ għaqdiet mużikali li attendew bi ħġarhom biex flimkien ngħalqu din il-festa kbira.L-għaqda tagħna ippreżentat diversi bukketti lill-Madonna min kull Kummissjoni,Kumitat kif ukoll mill-bandisti u id-dilettanti tan-nar tagħna.Kollox issa lest biex nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet f'għeluq it-30 sena banda,… Continue reading Għeluq Tal-festa 2018

Aħbarijiet

Fi Triqtu lejn Dubaj u għal Salalah fl-Oman

Jonathan Brincat li kien il-fotografu uffiċjali tas-soċjeta' tagħna,  ingħaqad ma’ Foster Clark LifeCycle Challenge 2018 bħala l-fotografu u videographer uffiċjali f’din l-isfida li hi fost l-aktar għaxar sfidi iebsin bir-roti fid-dinja.   Hu se jkun ma’ 25 ċiklist u tim ta’ appoġġ li se jivvjaġġaw  lejn Dubaj fit-28 ta’ Settembru u minn hemm jaqdfu 2,000 kilometru… Continue reading Fi Triqtu lejn Dubaj u għal Salalah fl-Oman

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

L-Għeluq tal-Festa 2018

Hekk kif is-Sibt li għadda intmhet il-festa esterna għal din i-sena. Is-Sibt li ġej fis-18.30 ikun hemm l-aħħar attivita interna biex b'hekk tingħalaq il-festa 2018. Ikun ferm ċest sabiħ biex hekk kif iċċelebrajna flimkien, inkunu kollha preżenti bħala kommunita' waħda Naxxarija, nagħtu l-aħħar tislima lil-Ommna Marija Bambina billi nattendu għal-quddies u wara għal purcissjoni bil-vara… Continue reading L-Għeluq tal-Festa 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet

Kors ġdid tal-Mużika għat-tfal bejn 7 u 10 snin.

L-iSkola tal-Mużika tagħna ser tniehdi Kors tal-Mużika ġdid bl-isem ta Music Fun Time.  Dan il-kors immirat għal tfal bejn 7 u 10 snin u li ser ikun qed jifoka fuq l-elementi bażiċi  tal-mużika kif ukoll jaspira lit-tfal għal aktar tgharif fuq l-istrumenti mużikali. Il-kors li jibda il-Ħamis 8 ta' Novembru, u li jsir kull ġimgħa… Continue reading Kors ġdid tal-Mużika għat-tfal bejn 7 u 10 snin.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Festa 2018 – Festa kbira

Hekk kif ingħalaq is-separju tal-festa esterna 2018, ma nistgħux ma nkunux sodisfatti bil-festa kbira li kellna ġo beltna. Festa kbira mhux biss għan-numru ta' nies li attendew bi ħġarhom imma għal kull ma sar matul il-ġranet kollha. Ma nistgħux ma nibdewx billi insemmgħu liż-żgħażagħ tagħna f'għeluq l-20 sena tagħhom u il-mod impekkabbli kif organizzaw il-briju,… Continue reading Festa 2018 – Festa kbira