Festa 2018

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Hekk kif il-festa reġgħet magħna, bħal kull sena għalina iż- żgħażagħ Naxxarin se jkun hemm quddies nhar it-2 ta’ Settembru fil-11:00 ta filgħodu ġewwa l-knisja Arċipretali tan-Naxxar. Fl-istess ħin ta kull sena il- Kummissjoni Żgħażagħ, ser tkun qed tiġbor kull tip ta’ bottijiet preservattivi w ikel għal nies anqas ixurtjati. Grazzi tal għajnuna tagħkhom.  … Continue reading Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 2 ta’ Settembru

Attivitajiet

Is-Sitt Sibt tal-Festa

Reġgħa sebaħ jum is-Sibt u miegħu iħeġġeġ aktar qlub in-Naxxarin għal wasla tal-festa ta' Ommna Marija Bambina. Il-festa ad unur it-twelid imqaddes ta’ Ommna Marija, jew kif ġiet magħrufa iktar tard, il-Vittorja, hija l-eqdem festa u għal żmien twil kienet l-unika festa li kienet tiddentifika l-poplu Malti. Għalhekk apparti li n-Naxxarin jiċċelebraw festa reliġjuża u… Continue reading Is-Sitt Sibt tal-Festa

Aħbarijiet

Membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ f’ avventura missjunarja

Il-membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ, Stephanie Micallef, bħalissa tinsab fuq l-ajruplan ma' grupp Malti Karibu fejn sejrin jghamlu avventura missjunarja ġewwa Mbaoni. Din mhix l-ewwel avventura missjunarja ta' Stephanie fejn ftit ta snin ilu kienet marret fi vjaġġ ieħor simili. Filwaqt li nixtiequ il-vjaġġ it-tajjeb lill Stephanie u lill-sħaba, inwedgħuhom it-talb tagħna, nħeġġu aktar żgħażagħ biex jinvestu… Continue reading Membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ f’ avventura missjunarja

Aħbarijiet

Jiżdid għalliem ieħor fl-iskola tal-mużika!

Wara s-suċċess li intlaħaq f'dawn l-aħħar sentejn, hekk kif l-iskola tal-mużika għamlet rifforma sħiħa, illum qegħdin nipreżentaw it-8 għalliem tal-iSkola tal-Mużika "George Vella", Andrea Cassar. Andrea Cassar ser ikun qiegħed jieħu ħsieb speċifikament is-sezzjoni tal-flawti, hekk kif matul l-aħħar applikazzjoniejiet li għadhom miftuħin bħalissa, deher biċ-ar li l-iskola għandha bżonn terġa tinveżti ftit oħra u… Continue reading Jiżdid għalliem ieħor fl-iskola tal-mużika!

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Il-Ħames Sibt tal-Festa

Hekk kif bħallum xahar inkunu fl-għeqel tal-Festa, il-ħeġġa min-Naxxarin tkompli tikber, u żgur li kulħadd ikun qed jagħmel l-aħaħr preparamenti biex kollox ikun fl-aqwa tiegħu għal-ċelebrazzjonijiet mistħoqha. Għal dan is-Sibt, is-soċjeta' tixtieq b'hekk tippublika l-attivitajiet tradizzjonali li ser jitħejjew għal matul din il-festa, li jibdew mis-Sibt 25 ta' Awwissu sas-Sibt 8ta' Settembru. Ħmistax il-ġurnata bla… Continue reading Il-Ħames Sibt tal-Festa

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Feast Programme 2018

This is a concise summary of the main activities organized by the Victoria Band Club.   The Festa B.B.Q. - Saturday 25th August 2018: This yearly rendezvous is a fund raising activity that will be held in the parish oratory that is situated in Oratory Street right behind the Parish Church. The activity kicks off… Continue reading Feast Programme 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2018

Program tal-Festa 2018

Is-Sibt 25 ta’ Awwissu, 2018 Lejla Tradizzjonali tal-Festa 8.00pm Il-lejla tradizzjonali tal-festa fl-oratorju tal-parroċċa bis-sehem ta’ diversi kantanti u trattament ieħor. Il-Tlieta 28 ta’ Awwissu 2018 Ħruġ Minn Niċċa Filgħaxija,  ħruġ min niċċa. il-Kummissjoni Żgħażagħ tistieden lill-kulħadd jattendi bil-flokkijiet jew gearijiet tas-soċjeta' biex b'hekk nilqgħu il-bidu tal-festa bħala soċjeta'. NAR: Fit-8.00am u fl-12.00pm: Ħruq ta… Continue reading Program tal-Festa 2018