30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2019

Xahar qabel il-Marċ il-Kbir!

Il-marċ tas-6 ta' Settembru huwa ferm importanti għall-Banda Vittorja. Dan peress li proprju minħabba dan il-marċ, li l-Banda Vittorja taf il-bidu tagħha. Kien proprju f'dan il-jum madwar 33 sena ilu, li s-soċjetà ħadet deċiżjoni li twaqqaf l-apatija ta' dak iż-żmien u tgħamel dak li ħaddieħor ma baqax jgħamel, dik li tkun soċjetà li tkabbar u… Continue reading Xahar qabel il-Marċ il-Kbir!

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2019

Quddiesa Solenni – 27 t’ Awwissu

Il-Banda Vittorja ser tkun qed tiftaħ l-impenji tagħha għal festa ta' din is-sena, nhar is-27 t' Awwissu. Il-Banda Vittorja taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Roderick Bugeja, ser tkun qed takkumpanja quddiesa solenni f'għeluq it-30 sena mit-twaqqif tal-Banda, immexxija mill-E.T. Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona fil-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi tan-Naxxar, taħt il-patronċinju tal-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici.… Continue reading Quddiesa Solenni – 27 t’ Awwissu

Attivitajiet

Ir-Raba’ Servizz tal-Banda

Bħalissa l-Banda Vittorja qed tagħti r-raba' servizz tagħha għal dan is-Sajf, fil-festa ta' San Sebastjan Martri ġewwa l-Belt ta' Pinto, Ħal Qormi. F'dan is-servizz, il-Banda assistiet il-ħruġ tal-istatwa ta' San Sebastjan u ser tkun qed takkumpanjaha matul il-purċissjoni.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Riċeviment għall-Kunsilliera, Atleti u Membri mill-Kummissjonijiet tal-Każin

Ilbieraħ il-Ħamis, 11 ta' Lulju, sar riċeviment ġewwa s-sede tas-soċjetà tagħna fejn kienu mistiedna s-Sinjura Sindku Anne Marie Muscat Fenech Adami u l-kunsilliera kollha l-oħra li ġew eletti għal din il-leġislatura. Dan ir-riċeviment sar sabiex il-Kunsill il-ġdid jiltaqa' mal-membri tal-Kumitat Ċentali, kif ukoll ma' dawk tal-Kummissjoni Żgħażagħ u tal-Kummissjoni Banda, u anke ma' uħud mid-Dilettanti… Continue reading Riċeviment għall-Kunsilliera, Atleti u Membri mill-Kummissjonijiet tal-Każin

Attivitajiet, Aħbarijiet

Majjalata b’Serata ta’ Għana b’risq ix-xogħol tad-Dilettanti tan-Nar

Nhar is-Sibt, 3 t' Awwissu, ser issir attività oħra, din id-darba b'risq il-ħidma tad-dilettanti tan-nar fi ħdan is-soċjetà tagħna għall-festa 2019. Dakinhar, sħabna tan-nar ser ikunu qed jorganizzaw majjalata ġewwa l-bitħa tal-Oratorju mit-8.00 p.m. 'il quddiem. L-ikla tinkludi appetizers, starter, platt bil-majjal u l-patata l-forn u deżerta - kollox għal-donazzjoni ta' €15. Min irid, ser… Continue reading Majjalata b’Serata ta’ Għana b’risq ix-xogħol tad-Dilettanti tan-Nar

Aħbarijiet

Is-Soċjetà b’Arkivju Diġitali

F'dawn l-aħħar ġimgħat u anke xhur, kienet għaddejja ħidma sħiħa sabiex jinġabru ritratti, vidjows, u anke dokumenti fost oħrajn, li huma relatati mas-soċjetà tagħna. Din il-ħidma saret sabiex issa s-soċjetà tista tgħid li tippossedi arkivju diġitali, fejn ritratti, posters, vidjows, grafika u anke dokumenti diġitali relatati mal-każin, qegħdin miġbura f'post wieħed u jistgħu jintużaw faċilment… Continue reading Is-Soċjetà b’Arkivju Diġitali

Aħbarijiet

Ir-Raba’ Anniversarju mill-mewt tal-President Emeritus, is-Sur Anthony Catania

Illum it-Tnejn l-1 ta’ Lulju, 2019 jaħbat ir-raba’ anniversarju mill-mewt tal-President Emeritus tas-Soċjetà, is-sur Anthony Catania proprju nhar l-1 ta’ Lulju, 2015. Is-Sur Catania serva fil-kariga ta’ President tas-Soċjetà għal 39 sena sħaħ u l-kontribut tiegħu wassal biex is-soċjetà u l-banda jingħataw identità ġdida. Hekk kif din is-sena, il-Banda Vittorja li kienet tant għall-qalb Catania… Continue reading Ir-Raba’ Anniversarju mill-mewt tal-President Emeritus, is-Sur Anthony Catania