Party ghat-tfal tal-Milied

Il-bierah, is-sala “8 ta’ Settembru” kienet mixghula bl-entuzjazmu tat-tfal li ghal darbohra imlew is-sala ghal-party tat-tfal.
Bhal ta kill sena ammont sabih tat-tfal gew  fis-sede tas-socjeta biex flimkien haddu gost waqt din l-attivita tradizzjonali li Issir ta kull sena. Fost  l-ohrajn kien hemm xorb u ikel b’abundanza kif ukoll divertiment  mil-banda kif ukoll min Liliana Fenech ta’ Lilly Balloons li komplew jghatu l-hajja lil dan  il-festin. Hekk kif kien ser jispicca il-festin, Father Christmas qassam rigal lil kull tifel u tifla grazzi ukoll lit-Toyland.

image

image

Din kienet l-ahhar attivita ghas-seba 2015. Is-sena 2016 ser tkun wahda impenjattiva aktar mis-soltu fejn is-socjeta ser tkun qed  ticcelebra ic-Centinarju mit-twaqqif taghha. Ibqaghu segwu dan  is-sit ghal aktar aggornamenti u tgharif dear dawn l-attivitajiet.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top